ZAPROSZENIA I PLAKATY

 

Powrót do menu

 DRODZY KATECHECI

W czasach promowania ideologii „gender”, zauważalnego kryzysu współczesnych rodzin oraz zagrożenia pokoju na świecie,
zwracamy się do dzieci i młodzieży słowami Jana Pawła II:
„Pragnę powierzyć waszej modlitwie, drodzy mali przyjaciele,
nie tylko sprawy waszej rodziny,
ale także wszystkich rodzin na świecie. I nie tylko to. …Musimy się razem wiele modlić,
ażeby ludzkość stawała się coraz bardziej rodziną Bożą, ażeby mogła żyć w pokoju”.

Szczególną intencją jest prośba o miłość w rodzinach i pokój na świecie.

Serdecznie zapraszamy uczniów do odmawiania Koronki do Bożego Miłosierdzia w szkołach w pierwsze piątki miesiąca.
Może małe grupki uczniów mogłyby ochraniać swoją żarliwą modlitwą kolegów, nauczycieli i powierzać wszystko Bożemu Miłosierdziu?
A może modlitwa mogłaby być wznoszona na lekcjach religii?
Święty Jan Paweł II podkreślał, jak ogromną siłę ma modlitwa dziecka.
„Staje się ona czasem wzorem dla dorosłych.
Modląc się z prostotą i całkowitą ufnością, to znaczy zwracać się do Boga tak, jak czynią to dzieci”.

Piszcie do nas na adres: [email protected]
Publikujemy zgłoszenia oraz świadectwa na stronie www.iskra.info.pl  Posłużą one innym w rozniecaniu iskry Bożego Miłosierdzia.

 Wiara i modlitwa to potężne siły, dzięki którym nie jesteśmy bezradni wobec problemów, zła, przemocy. Bądźmy nie tylko nauczycielami, ale także odważnymi świadkami.

Z modlitewnym pozdrowieniem
o. Remigiusz Recław SJ
z zespołem Iskra Bożego Miłosierdzia

 

0