Powrót do menu

Święto Miłosierdzia 2016
Zgłoszone miasta
w Polsce

Powrót do menu

POLSKA

Czcigodny Ojcze,
Kancelaria Prezydenta RP z zainteresowaniem i życzliwością przyjęła wiadomość o kolejnej edycji spotkania  modlitewnego
organizowanego przez Zespól Iskra Bożego Miłosierdzia, które łączy tysiące ludzi w Polsce i na świecie.
Doceniając ideę i znaczenie tej szlachetnej inicjatywy, pragnę przekazać,
iż Kancelaria Prezydenta RP zaangażuje się we wspólnej modlitwie.
Koronka do Bożego Miłosierdzia zostanie odmówiona pod przewodnictwem Kapelana
Prezydenta RP, Księdza Prałata Zbigniewa Krasa w Kaplicy pod wezwaniem
Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Pałacu Prezydenckim.
Życzę Ojcu, aby tegoroczne spotkanie modlitewne ,,Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata’
’przyniosło wiele radości i umocnienia duchowego
z wyrazami poważania Jolanta Grzywacz- Borensztejn
Dyrektor Biura do Spraw Wystąpień Prezydenta i Patronatów

 

ŁÓDŹ

Miejsce modlitwy:
przy Pomniku św. Siostry Faustyny Patronki Miasta Łodzi
Proboszcz parafii: ks. Prałat Wiesław Potakowski
Parafia św. Faustyny Kowalskiej w Łodzi
http://faustyna.lodz.pl

————————–​
Parafia Najświętszego Imienia Jezus
Łódź, ul. Sienkiewicza 60
Miejsce modlitwy:
przy skrzyżowaniu  ulic Piłsudskiego i Sienkiewicza
http://archidiecezja.lodz.pl/jezuici

0