Zaproszenia i plakaty

Czytaj...

Dlaczego Święto Miłosierdzia?

Czytaj...

KORONKA W KAŻDYM DOMU
Codziennie, godz.15:00
Od 21 marca 2020
do ustania epidemii koronawirusa!

Jeśli do nas dołączysz, napisz z jakiego miasta się modlisz !
Mieliśmy zakończyć tę inicjatywę w Niedzielę Bożego Miłosierdzia, jednak w związku
z ogromnym odzewem ludzi, będziemy trwali na tej codziennej modlitwie
Koronką
do Bożego Miłosierdzia  do zakończenia Epidemii Koronawirusa!
,,Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi” Jan Paweł II
Na oddalenie Koronawirusa podejmijmy wspólną międzynarodową modlitwę
koronką w swoich domach o Boże Miłosierdzie dla nas i świata całego!

Patronaty

Czytaj...

KORONKA W KAŻDYM DOMU
Codziennie, godz.15:00
Od 21 marca 2020
do ustania epidemii koronawirusa !

Jeśli do nas dołączysz, napisz z jakiego miasta się modlisz !
Mieliśmy zakończyć tę inicjatywę w Niedzielę Bożego Miłosierdzia, jednak w związku
z ogromnym odzewem ludzi, będziemy trwali na tej codziennej modlitwie
Koronką
do Bożego Miłosierdzia  do zakończenia Epidemii Koronawirusa!
,,Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi” Jan Paweł II
Na oddalenie Koronawirusa podejmijmy wspólną międzynarodową modlitwę
koronką w swoich domach o Boże Miłosierdzie dla nas i świata całego!

Zaproszenia i plakaty

Czytaj...

Dlaczego Święto Miłosierdzia?

Czytaj...

Patronaty

Czytaj...

0