INTERNETOWA PIELGRZYMKA OBRAZU JEZUSA

Od 2 IV 2021 r – do …….

Przemień o Jezu smutny ten czas, o Jezu pociesz nas!
W rocznicę śmierci św. papieża Jana Pawła II
drogą internetową rozpoczął pielgrzymkę obraz którego współautorem jest sam Jezus!

W obliczu niego dokonało się wiele nawróceń, cudów przemiany serca oraz
uzdrowień z chorób duszy i ciała.
Intencją  pielgrzymowania obrazów jest wypełnienie słów Pana Jezusa:
„Przez obraz ten udzielać będę wiele łask, a przez to niech ma przystęp wszelka dusza do niego” (Dz. 570).
Przesyłamy ten obraz drogą internetową
żeby na stałe zagościł w twoim domu i żebyś mógł przekazać go innym!
Jeśli przyjmiesz obraz, napisz!
Każda zgłoszona miejscowość oznaczona jest obrazem Pana Jezusa na specjalnej mapie świata  na naszej stronie.

0