Powrót do menu

28 września 2014, godz. 15:00
Zgłoszone miasta
w Afryce

Powrót do menu

RPA

WALKERVILLE

Szczęść Boże,
powiadamiamy że miasto Walkerville w Republice Południowej Afryki
włącza się w akcję Iskry Miłosierdzia Bożego w tym roku i mam nadzieję że w następne lata również...
pozdrawiam Ufajmy Panu!
s. tarsycja zsjm

0