Powrót do menu

28 września 2019, godz. 15:00
Zgłoszone miasta
w Azji i Australii

Powrót do menu

KAZACHSTAN

ASTANA

Szczęść Boże!
Zgłaszamy do udziału w Koronce na ulicach miast świata stolicę Kazachstanu – Astanę.
Modlić się będziemy Koronką do Miłosierdzia Bożego w dniu 28 września o godz. 15:00;
w intencjach wyznaczonych na ten rok w ISKRZE BOŻEGO MIŁOSIERDZIA:
– O pokój na świecie, zwłaszcza w krajach Bliskiego Wschodu,
– O powrót uchodźców do ich ojczystych krajów i pomoc w odbudowie ich domów,
– Za Kapłanów, by wypełniali wolę Bożą przekazaną przez pośrednictwo św. Faustyny: „Kapłanom, którzy głosić będą
Miłosierdzie Moje, dam moc przedziwną i poruszę serca tych, do których przemawiać będą”
– Za Prezydentów naszych krajów i za wszystkich sprawujących władzę,
– Za nasze kraje, miasta i wioski, za nasze rodziny i nas samych,
– Za młodzież na kontynencie afrykańskim, aby miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.
Zgromadzimy się na placu przy Katedrze, wokół pomnika św. Jana Pawła II.
Parafia Katedralna p.w. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy.
Arcybiskup Tomasz Peta wraz z Kapłanami pracującymi na terenie Astany

0