INTERNETOWA PIELGRZYMKA OBRAZU JEZUSA

Od 2 IV 2021 r – do …….

Nie zazna ludzkość spokoju, dopóki nie zwróci się do źródła miłosierdzia mojego (Dz. 699)

W rocznicę śmierci św. papieża Jana Pawła II
drogą internetową rozpoczął pielgrzymkę obraz którego współautorem jest sam Jezus!

W obliczu niego dokonało się wiele nawróceń, cudów przemiany serca
oraz uzdrowień z chorób duszy i ciała.

Internetowa Pielgrzymka Obrazu Jezusa
jest najlepszym momentem, by o tym przypomnieć. Weź obraz „Jezu, ufam Tobie”
(wyjmij z szuflady, odkurz na ścianie, kup lub wydrukuj) i przyjrzyj mu się uważnie.
Zobacz, jak wiele dziś chce Pan Jezus dać tobie przez ten obraz!

Jeśli przyjmiesz obraz, napisz!
Każda zgłoszona miejscowość oznaczona jest obrazem Pana Jezusa na mapie świata  na naszej stronie.

0