INTERNETOWA PIELGRZYMKA OBRAZU JEZUSA

Od 2 IV 2021 r – do …….

Przemień o Jezu smutny ten czas. O Jezu pociesz nas!
W rocznicę śmierci św. papieża Jana Pawła II
drogą internetową rozpoczął pielgrzymkę obraz którego współautorem jest sam Jezus!

W obliczu niego dokonało się wiele nawróceń, cudów przemiany serca oraz
uzdrowień z chorób duszy i ciała.
Intencją  pielgrzymowania obrazów jest wypełnienie słów Pana Jezusa:
„Przez obraz ten udzielać będę wiele łask, a przez to niech ma przystęp wszelka dusza do niego” (Dz. 570).
Przesyłamy ten obraz drogą internetową
żeby na stałe zagościł w twoim domu i żebyś mógł przekazać go innym!
Jeśli przyjmiesz obraz, napisz!
Każda zgłoszona miejscowość oznaczona jest obrazem Pana Jezusa na specjalnej mapie świata  na naszej stronie.

OBRAZ JEZUSA MIŁOSIERNEGO

W dniu 22 lutego 1931 r. w Płocku św. Faustynie ukazał się Pan Jezus. W Dzienniczku tak opisuje to spotkanie:

„Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej.
Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach.
Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady.

W milczeniu wpatrywałam się w Pana, dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i radością wielką.

Po chwili powiedział mi Jezus: Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz z podpisem: Jezu, ufam Tobie! Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić jej będę jako swej chwały”. ( Dzienniczek 47)

Z Dzienniczka św. Faustyny pochodzi również zapis: „żądam kultu miłosierdzia przez uczczenie tego obrazu”.
Cytowany Dzienniczek powstał dzięki zaleceniu spowiednika i kierownika duchowego św. Faustyny w Wilnie, ks. Michała Sopoćki, który jako spowiednik nakazał jej spisywanie objawień i wizji wewnętrznych. http://sopocko.pl/historia-obrazu/

0