Powrót do menu

28 września 2023, godz.15:00
Zgłoszone miasta
w Azji i Australii

Powrót do menu

AUSTRALIA

MELBOURNE

Melbourne, Australia
Parafianie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Keysborough –
Ryszard Hodowany i Janina Żakowski
włączają się w tą tak ważną inicjatywę i modlitwę.
Jezu Ufam Tobie

SYDNEY

Jezu Miłosierny proszę o Miłosierdzie dla całego Świata.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.
Niech już nie będzie więcej wojny- złej przygody, z której nie ma odwrotu,
niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy.
Jezu Ufam Tobie
Renata Nowak

JAPONIA

TOKIO

Tokyo, Japan
Szczęść Boże dla wszystkich z Tokio
Jezu, Ufam Tobie !!
Masako Elżbieta

PAPUA – NOWA GWINEA

Port Moresby

0