Zaproszenia i plakaty

Czytaj...

Jak zorganizować koronkę?

Czytaj...

28 września 2023, godz.15:00
Koronka do Bożego Miłosierdzia
na ulicach miast świata

Zespół Iskra Bożego Miłosierdzia serdecznie dziękuje wszystkim zespołom parafialnym, grupom, wspólnotom i pojedynczym osobom  za uczestnictwo  w  tegorocznej  „Koronce  do  Bożego  miłosierdzia na ulicach miast świata”.
Szczególne   podziękowania   składamy   księżom  kapelanom  za  włączenie
do wspólnej modlitwy żołnierzy i więźniów ufając, że już na stałe przyłączą się do corocznej modlitwy.
Dziękujemy również kapelanom portów lotniczych oraz wszystkim innym duszpasterzom,  którzy  zebrali  na  ulicach  naszych  miast  rzesze wiernych.
W tym roku włączyło się do modlitwy ponad 400 miejscowości z Polski, Europy i świata.

Z pozdrowieniami i modlitwą,
Zespół Iskra Bożego Miłosierdzia w Łodzi
wraz z Ojcem Remigiuszem Recław


MIĘDZYNARODOWA KORONKA NA ULICACH MIAST ŚWIATA 2023
W tym roku do wspólnej modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia włączą się żołnierze, więźniowie, Ludzie Morza i Kapelani Portu Lotniczego.
Co roku 28 września, o godz.15.00
w rocznicę beatyfikacji bł. Michała Sopoćki, spowiednika św. Faustyny, zapraszamy do modlitwy wszystkich, by o tej samej godzinie, tego samego dnia, stanąć na ulicy, na więziennym dziedzińcu, przed swoim domem, biurem, fabryką, szkołą, kościołem, aby połączyć się z Jezusem konającym na krzyżu, a następnie odmówić wraz z nami Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
Przynieś Obraz Jezusa
Od 2 IV 2021 r. – w rocznicę śmierci św. papieża Jana Pawła II drogą internetową rozpoczął pielgrzymkę obraz Jezusa Miłosiernego. Obraz ten weźmy ze sobą na ulicę, by przypominał, jak ważny jest dla świata całego i że tylko w miłosierdziu Bożym człowiek znajdzie oparcie, pocieszenie i zbawienie. Po modlitwie kapłani niech poświęcą obrazy, by stały się codziennym przedmiotem kultu w każdym katolickim domu.
W tym roku towarzyszą nam intencje:
1.  Za Kościół Boży, aby niestrudzenie bronił depozyt wiary i moralności.
2. Za rządzących, aby sprawowanie władzy traktowali jako służbę na rzecz wspólnego dobra nas wszystkich.
3.
O pokój na Ukrainie i na całym świecie.
4. Za więźniów w zakładach karnych, zwłaszcza tych, którzy trwają daleko od Boga, nie  widzą sensu nawrócenia lub którym brakuje nadziei w Boże Miłosierdzie.
5.
O  powrót  uchodźców  do  ich  ojczystych krajów i  pomoc w odbudowie ich domów.
6.
Za nasze kraje, miasta, nasze rodziny i nas samych.
Stały Patronat Honorowy
Naszą modlitwę objął i przedsięwzięciu błogosławi ( już wkrótce kardynał ) abp Grzegorz Ryś, Metropolita Łódzki.
Zgłoś miejsce modlitwy
Zespół Iskra jako koordynator tej modlitwy na całym świecie prosi o potwierdzenie uczestnictwa w tej inicjatywie.
Ważne!
Organizatorzy w  danym  mieście  powinni  wcześniej  powiadomić  odpowiednie  organy  publiczne o  planowanej  akcji.
Z modlitwą,
zespół Iskra Bożego Miłosierdzia z opiekunem duchowym o. Remigiuszem Recławem SJ

Listy z Watykanu

Czytaj...

Patronaty

Czytaj...

Dlaczego modlitwa Koronką?

Czytaj...

28 września 2023, godz.15:00
Koronka do Bożego Miłosierdzia
na ulicach miast świata!

Zespół Iskra Bożego Miłosierdzia serdecznie dziękuje wszystkim zespołom parafialnym, grupom, wspólnotom i pojedynczym osobom  za uczestnictwo  w  tegorocznej  „Koronce  do  Bożego  miłosierdzia na ulicach miast świata”.
Szczególne   podziękowania   składamy   księżom  kapelanom  za  włączenie
do wspólnej modlitwy żołnierzy i więźniów ufając, że już na stałe przyłączą się do corocznej modlitwy.
Dziękujemy również kapelanom portów lotniczych oraz wszystkim innym duszpasterzom,  którzy  zebrali  na  ulicach  naszych  miast  rzesze wiernych.
W tym roku włączyło się do modlitwy ponad 400 miejscowości z Polski, Europy i świata.

Z pozdrowieniami i modlitwą,
Zespół Iskra Bożego Miłosierdzia w Łodzi
wraz z Ojcem Remigiuszem Recław


MIĘDZYNARODOWA KORONKA NA ULICACH MIAST ŚWIATA 2023
W tym roku do wspólnej modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia włączą się żołnierze, więźniowie, Ludzie Morza i Kapelani Portu Lotniczego.
Co roku 28 września, o godz.15.00
w rocznicę beatyfikacji bł. Michała Sopoćki, spowiednika św. Faustyny, zapraszamy do modlitwy wszystkich, by o tej samej godzinie, tego samego dnia, stanąć na ulicy, na więziennym dziedzińcu, przed swoim domem, biurem, fabryką, szkołą, kościołem, aby połączyć się z Jezusem konającym na krzyżu, a następnie odmówić wraz z nami Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
Przynieś Obraz Jezusa
Od 2 IV 2021 r. – w rocznicę śmierci św. papieża Jana Pawła II drogą internetową rozpoczął pielgrzymkę obraz Jezusa Miłosiernego. Obraz ten weźmy ze sobą na ulicę, by przypominał, jak ważny jest dla świata całego i że tylko w miłosierdziu Bożym człowiek znajdzie oparcie, pocieszenie i zbawienie. Po modlitwie kapłani niech poświęcą obrazy, by stały się codziennym przedmiotem kultu w każdym katolickim domu.
W tym roku towarzyszą nam intencje:
1.  Za Kościół Boży, aby niestrudzenie bronił depozyt wiary i moralności.
2. Za rządzących, aby sprawowanie władzy traktowali jako służbę na rzecz wspólnego dobra nas wszystkich.
3.
O pokój na Ukrainie i na całym świecie.
4. Za więźniów w zakładach karnych, zwłaszcza tych, którzy trwają daleko od Boga, nie  widzą sensu nawrócenia lub którym brakuje nadziei w Boże Miłosierdzie.
5.
O  powrót  uchodźców  do  ich  ojczystych krajów i  pomoc w odbudowie ich domów.
6.
Za nasze kraje, miasta, nasze rodziny i nas samych.
Stały Patronat Honorowy
Naszą modlitwę objął i przedsięwzięciu błogosławi ( już wkrótce kardynał ) abp Grzegorz Ryś, Metropolita Łódzki.
Zgłoś miejsce modlitwy
Zespół Iskra jako koordynator tej modlitwy na całym świecie prosi o potwierdzenie uczestnictwa w tej inicjatywie.
Ważne!
Organizatorzy w  danym  mieście  powinni  wcześniej  powiadomić  odpowiednie  organy  publiczne o  planowanej  akcji.
Z modlitwą,
zespół Iskra Bożego Miłosierdzia z opiekunem duchowym o. Remigiuszem Recławem SJ

Jak zorganizować koronkę?

Czytaj...

Listy z Watykanu

Czytaj...

Patronaty

Czytaj...

Dlaczego modlitwa Koronką?

Czytaj...

0